Bí quyết để luôn’’hút’’chồng

Bí quyết để luôn’’hút’’chồng

 Bí quyết để luôn’’hút’’chồng
Thay vì theo giữ chồng một cách thụ động là theo giõi ,dò xét chồng,chi em có thể danh thời gian cho một số công việc làm dưới dây.vừa duy trỳ sức húc trong mắt chồng vừa tiếp thêm’’ lửa’’ cho tổ ấm.

1Thường xuyên chăm sóc ngoại hình ,làm đẹp.nói mãi vẩn không thừa về điều này,bởi vì khi hỏi 10 ông chồng có 8 ông nói không chú trọng ngọai hình ,nhưng thấy vợ gọn gang ,tươm tất vẫn thích hơn.

2không là quản giáo của chồng.vẫn biết vợ cần giữ chồng ,nhưng theo kiễu giám sát,nhăn tin,gọi điện,’’tra khảo’’chống liên tục thì không ổn.ai củng cần phải có chốn riêng dể’’ thở.’’

3 biết im lặng tạm thời. đàng ông thường chọn vợ la người mà họ cảm thấy thoải mái khi ở bên nàng,có thể chia sẽ niềm vui nổi bùn.không hề miễng cưởng căng thẳng.cho nên trong một vài tình huống dù muốn làm ầm ĩ lên,chi em nen học cách yên lặng,tạm thời lắng nge,chọn đúng thời cơ để’’ phản pháo’’ lại chồng.​

                                                         

4 biết làm mới tư tưởng.giao tiếp là một phần quang trọng trong đời sống hằng ngày nên người vợ cần thường xuyên cập nhật thông tin,kiến thức làm mới tư tưởng để lúc cần có thể tự tin bàn luận cùng chồng.

5 nồng nhiệt trong sinh hoạt vợ chồng.vợ thỉnh thoảng củng có thể nam vai trò chủ động. điều khiển cuôc’’ yêu’’ với chồng.nên cùng chồng có sáng kiến’’ đổi mới’’,làm phong phú chuyện gối chăn để vọ chồng luôn có hứng thú vói nhau.​