Chứng nhận Bản quyền Nội dung Số thamtutuhoanglong.com

Chứng nhận Bản quyền Nội dung Số thamtutuhoanglong.com

Chứng nhận Bản quyền Nội dung Số thamtutuhoanglong.com
DMCA là chữ viết tắt của Digital Millennium Copyright Act hay chúng ta thường gọi là Luật bảo vệ bàn quyền tác giả... * Chúng tôi đã đăng kí bảo vệ bản quyền nội dung DMCA cho website thamtutuhoanglong.com * Nếu bạn muốn sử dụng nội dung bài viết trên trang xin vui lòng dẫn nguồn website: thamtutuhoanglong.com - Thám tử Hoàng Long

 

" DMCA là chữ viết tắt của Digital Millennium Copyright Act hay chúng ta thường gọi là Luật bảo vệ bàn quyền tác giả. Đây là luật của Mỹ được biểu quyết bởi quộc hội Mỹ và tổng thống Bill Clinton ký thành luật vào ngày 28/11/1998. Về cơ bản luật này được tạo ra để bảo vệ những sản phẩm của công nghệ phần mềm, bản quyền của tác phẩm trên mạng và ghép tội những ai bẻ khoá, cung cấp, kinh doanh, phân phối phần mềm trái phép. "

 

* Chúng tôi đã đăng kí bảo vệ bản quyền nội dung cho website thamtutuhoanglong.com bởi DMCA

 

* Nghiêm cấm mọi hình vi sao chép nội dung từ website khi chưa được sự đồng ý của ban quản trị website.

thamtutuhoanglong.com - Thám tử Hoàng Long

 

* Chúng tôi hoàn toàn khuyến khích việc bạn chia sẻ nội dung bài viết có dẫn nguồn và được sự cho phép của chúng tôi.

 

* Tuy nhiên, nếu bạn sao chép - chỉnh sửa nội dung liên quan tới website của chúng tôi mà không chú thích tác giả bài viết gốc, đó là 1 hành vi xấu và chúng tôi có quyền kiến nghị để loại bỏ nội dung của bạn khỏi bộ máy tìm kiếm, và hạ bậc trang web của bạn.

 

*  Chúng tôi luôn tuân thủ và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ đối với các nội dung số.

 

" Cảm ơn bạn đã đọc thông báo này "

                                                                                                                          - Thám tử Hoàng Long -