Ngành dịch vụ và cách mạng công nghiệp 4.0

Ngành dịch vụ và cách mạng công nghiệp 4.0

Ngành dịch vụ và cách mạng công nghiệp 4.0
Đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp hoạt động dich vụ cần có những chính sách phù hợp. Công ty thám tử Hoàng Long với ngành nghề dich vụ chính là Dịch vụ thám tử nắm bắt được điều này. Ngoài việc tuyển chọn đội ngũ nhân viên quản lý tư vấn tốt, Văn phòng thám tử Hoàng Long còn liên tục tuyển chọn và đào tạo nhân viên, đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng. Đồng thời ứng dụng công nghệ vào tất cả những khâu có thể sử dụng lao động công nghệ như marketing, quảng cáo, sổ sách, chấm công....

Ngành dịch vụ và cách mạng công nghiệp 4.0

Năm 2017 là năm đánh dấu sự bắt đầu chính thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy những tích cực của cuộc cách mạng này đem lại, đó là sự kết nối giữa công nghiệp, sinh học và vật lý, đem lại năng xuất lao động cao hơn. Ứng dụng internet được đưa vào hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, nó giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí và nâng cao lợi nhuận. 

Sự lên ngôi của các ngành dịch vụ ? 

Trong những năm tới những ngành nghề sử dụng lao động trực tiếp sẽ giảm dần, thay vào đó là những lao động ngành nghề gián tiếp, chuyên gia có trình độ tin học và công nghệ cao. Đồng thời những lĩnh vực sử dụng lao động giản đơn, ít tư duy như nhân viên hành chính, nhân viên văn phòng, nhân viên tư pháp.... sẽ được thay thế bằng trí tuệ nhân tạo. Việc tiếp cận với công nghiệp 4.0 không giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng hàng hóa và lợi nhuận. Những doanh nghiệp đứng ngoài cuộc cách mạng này sẽ thụt lùi và dần đảo thải. Tuy nhiên vẫn còn một ngành chịu ít ảnh hưởng nhất của cuộc cách mạng này đó là ngành dịch vụ. Bản chất của ngành dịch vụ là sử dụng chất xám, khả năng giao tiếp, tư vấn, nắm bắt nhu cầu khách hàng...

                              ngành dịch vụ và công nghiệp 4.0
Lao động sẽ dần chuyển qua ngành dịch vụ để đáp ứng và phục vụ nhu cầu đời sống của con người. Điều này thể hiện đúng quy luật phát triển của xã hội, khi những lao đổng phổ thông, giản đơn và nguyên tắc dập khuôn dần được thay thế bằng công nghê, máy móc và trí tuệ nhân tạo. 

Ngày nay khi đời sống con người được nâng cao, nhu cầu của con người không còn dừng lại ở việc đáp ứng đủ mà nhu cầu con người còn được phục vụ phù hợp và thoải mái nhất. Đó là lý do ngành dịch vụ trong những năm tới sẽ phát triển và cạnh tranh. Đồng thời sự dư thừa lao động ở những ngành nghề khác sẽ đẩy lao động tìm tới ngành dich vụ

Đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp hoạt động dich vụ cần có những chính sách phù hợp.  Công ty thám tử Hoàng Long với ngành nghề dich vụ chính là Dịch vụ thám tử nắm bắt được điều này. Ngoài việc tuyển chọn đội ngũ nhân viên quản lý tư vấn tốt, Văn phòng thám tử Hoàng Long còn liên tục tuyển chọn và đào tạo nhân viên, đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng. Đồng thời ứng dụng công nghệ vào tất cả những khâu có thể sử dụng lao động công nghệ như marketing, quảng cáo, sổ sách, chấm công.... Theo lãnh đạo của văn phòng thám tử này cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra môi trường kinh doanh dịch vụ hoàn toàn mới không chỉ riêng lĩnh vực thám tử mà ở hầu hết cách lĩnh vực và ngành nghề khác. Môi trường kinh doanh và cạnh trành chủ yếu sẽ tập chung ở yếu tố dịch vụ vì đây là yếu tố duy nhất ít chịu ảnh hưởng và can thiệp của công nghiệp 4.0.