Anh Quân- Ba Đình-Hà Nội

Anh Quân- Ba Đình-Hà Nội

Anh Quân- Ba Đình-Hà Nội
Thời gian qua cảm ơn công ty thám tử tư hoàng long đã hỗ trợ mình rất nhiệt tình trong quá trình giám sát con trai mình,mặc dù mình không có ở nhà nhưng cảm nhận các bạn làm việc rất tận tâm, chuyên nghiệp, nhiệt tình, hỗ trợ kịp thời mặc dù nhiều hôm con mình đi tới khuya mới về nhưng các bạn vẩn rất nhiệt tình.

Thời gian qua cảm ơn công ty thám tử tư hoàng long đã hỗ trợ mình rất nhiệt tình trong quá trình giám sát con trai mình,mặc dù mình không có ở nhà nhưng cảm nhận các bạn làm việc rất tận tâm, chuyên nghiệp, nhiệt tình, hỗ trợ kịp thời mặc dù nhiều hôm con mình đi tới khuya mới về nhưng các bạn vẩn rất nhiệt tình.

                                                                                                       Anh Quân- Ba Đình-Hà Nội

                                                                                                 quanxd@gmail.com